alt
 (For Technical Help Only)   +91-7028495729  (10:30 AM to 05:00 PM)  help.mucbfexam@gmail.com
IMPORTANT Applicants are encouraged to check the website regularly for the most up-to-date information. आम्ही अर्जदारांना नियमित अंतराने वेबसाइटला भेट देण्याची विनंती करतो.

दि जालना पिपल्स को-ऑप. बँक लि., जालना

जाहिरात कोड क्र. १०७/२०२३-२४ :: महाराष्ट्र राज्यातील जालना जिल्ह्यातील एक अग्रगण्य दि जालना पिपल्स को-ऑप. बँक लि., जालना या बँकेमध्ये Trainee Sr. Officer (Branch Officer) व Trainee Clerk या पदांकरिता अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Click Here To Download Interview Letter